Forretningsbetingelser

BOOKING AF STAND
• Du kan booke din stand via hjemmesiden www.reusers.dk , telefonisk eller pr. mail.

PRISER

Standlejepakker: ‘Book mere – få mere’
30 kr. 1-13 dage
25 kr. 14+ dage
20 kr. 42+ dage
15 kr. 365+ dage (kan fratrækkes salget løbende)

*Min. 10 dage

• Alle priser på hjemmesiden er inkl. moms
• Reusers forbeholder sig retten til at regulere priser på lejen – dette vil dog blive annonceret forud for

BETALING
• Betalingen kan gennemføres via din profil og i butikken.

FORTRYDELSESRET
• Efter din booking er gennemført, har du 3 dages fortrydelsesret
• Under 3 dage til opstart:
• Fortrydelsesretten frafalder dog (naturligvis), hvis der er under 3 dage til din leje starter.
• Over 3 dage til opstart:
• Fortryder du din booking, bedes du møde personligt op i butikken, hvor vi kan tilbagebetale dig dine penge
• Hvis der ved bookingøjeblikket er mere 3 dage til standlejestart, er de 3 dage naturligvis gældende.
• Er der mindre end 3 dage til standlejestart ved bookingøjeblikket, frafalder 3 dages fortrydelsesret.

LEJEPERIODENS OPSTART
• Standen er din og kan opsættes dagen inden din leje starter (man-fre fra kl. 16.30 og lør-søn fra kl. 15.00)
• Er standen ikke opsat (uden forhåndsaftale) inden kl. 16.30 man-fre og kl. 15.00 lør-søn på din første lejedag, forbeholder Reusers sig retten til, at kunne leje standen ud til anden side
• OBS: Ved arrangementer med udvidet åbningstid, gælder det ’1 time inden den pågældende dags lukketid’ (fx til Late Night).
• Da vi sikrer os retten til at omrokere stande, hvis nuværende standlejere ønsker forlængelse af standleje, kan du ved at tilkøbe “Lås stand”  sikre dig, at netop din stand ikke kan flyttes rundt.
• Ønsker du delestand, kan dette tilkøbes under booking eller efterfølgende ved at tage direkte kontakt til Reusers.

DIN SIKKERHED/TRYGHED
• Vores standlejeres sikkerhed/tryghed betyder alt for os, og også derfor anbefaler vi følgende:
• Brug det antal alarmer der er med i din leje – ingen mindsteværdi
• Butikken er videoovervåget med kameraer fordelt rundt i hele butikken
• Vi er almindelig overvågen over for butikstyveri
• Butikstyveri- og bedrageri anmeldes til politiet
• Skulle det mod forventning ske, at varer bliver stjålet, mistes eller ødelægges, stilles Reusers ikke til ansvar herfor
• Reusers er ej heller erstatningspligtige ved brand- og vandskade
• Her henviser vi til henviser din egen indboforsikring, så kontakt venligst dette herom.
• Vi anbefaler ligeledes, at du kontakter dit eget forsikringsselskab med henblik på at sikre, at din forsikring dækker foranstående skader o. lign. Vi gør også opmærksom på, at nogle selskaber ikke dækker varer uden tyverialarmer.

KIS (KEEP IT SIMPLE) – OG OPRETHOLD STANDARDEN
• Betragt din stand som ‘din butik’ i vores – og sæt dit helt personlige præg herpå for at skabe iøjnefaldenhed
• En proppet stand sælger ikke særlig godt, køberne kan ikke overskue det og standen bliver hurtigt rodet
• Tøjet SKAL være rent og pænt og ligeledes uden betydelige huller og pletter. Har tøjet huller/pletter – men uden større betydning, SKAL dette fremgå tydeligt på varen/prisskiltet. Vurderer Reusers at varen ikke lever op til butikkens krav, forbeholdes retten til at sælge varen med rabat som udelukkende bestemmes af personalet. Vi er også i vores gode ret til at fjerne varen fra standen – det er dog stadig standlejerens ejendel og standlejeren vil få varen med hjem
• Hold din stand pæn, opryddet (kan tilkøbes for 15 kr./oprydning) og overskuelig. Kom gerne i løbet af din lejeperiode og kig til den – samt fyld op. Nyhedsværdi (nye varer) på standen giver også et øget salg.
• Del et billede af din stand på Facebook (meget gerne i gruppen ’Til salg i Reusers’) og på Instagram (tag os gerne)
• Sæt realistiske priser – husk, at hos os kan man ikke forhandle om priserne
• Det er vigtigt, at du selv sørger for, at alle varer er mærket korrekt med vores stregkoder og påskrevet pris
• Tøjet skal hænge på Reusers’ bøjler
• Det anbefales at tøjet hænges i størrelsesorden og det er et krav at der er påført perlemarkering efter størrelsesoversigten
• Det skal være synligt skiltet på standen hvilke størrelser der sælges.
(Hjemmelavede skilte er mere end ok, men ellers er der også mulighed for at få udleveret skilte i butikken.)
• Det er kun tilladt at hænge varer på bøjlestangen – varer som hænger andre steder på standen, flyttes retur på bøjlestangen

PRISÆNDRING
• Ændrer du en pris, SKAL der ny stregkode på, da varer med overstregede priser, ikke sælges (dette for vores standlejeres sikkerhed)
• Ønsker du at holde ‘udsalg’ på din stand, er dette bestemt en mulighed – du skal blot skrive/henvende dig til personalet og så registrerer vi denne for dig (du behøves ikke at møde personligt op)
• Vi stiller rabatskilte til rådighed (de mest gængse rabatsatser: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 og 75%)
• Ønskes rabat på standen, gælder det HELE standen – også selvom denne deles med en anden/med flere. Alle skal være enige herom

KAMPAGNER, TILBUD, RABATTER O. LIGN.
• Efter betaling af standleje, vil det ikke være muligt at konvertere den allerede betalte leje, til det nye tilbud. Det vil dog altid være muligt at tilkøb tilbuddet, under samme forudsætninger som andre (ift. tilbuddets betingelser).

LEJENS OPHØR/EFTER LEJENS OPHØR
• På din sidste lejedag, skal standen/standene/gulvpladsen være tømt senest 1 time inden lukketid (kl. 16.30 man-fre OG kl. 15.00 lør-søn), og du er selv ansvarlig herfor. (NB: Bemærk at på dage med udvidet åbningstid – fx Late Night – vil det være 1 time inden luk den pågældende dag.)
• Overholdes dette ikke, pakker Reusers denne ned, hvilket koster dig et gebyr på 200 kr./stand
• Dine varer skal afhentes dagen efter inden lukketid. Overholdes dette ikke, tillægges der en bøde på 50 kr./påbegyndt dag
• Dine varer vil blive opbevaret i 30 dage, hvorefter de tilfalder Reusers
• Ønsker du at slippe for nedpakningen, kan du for 50 kr. tilkøbe at Reusers gør dette for dig. Dette skal bestilles senest dagen inden kl. 12.00 (alle dage)
• Reusers kontrollerer alle dine varer efter tømning, således vi sikrer at der kun tages egne ejendele med hjem. Derfor er det også et KRAV, at alle prismærker skal blive siddende på varerne, når standen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken.
• Husk at medbringe ID på sidste dagen.
• Efterladte varer og varer uden prismærker sælges ikke og vil blive placeret på vores LOST & FOUND område, bagerst i butikken
• Vi anbefaler at man som standlejer/tidligere standlejer altid lægger vejen forbi dette område, så varer der tilhører dig, kan få fastsat ny pris og sælges (eller komme med hjem)
• Varer fra ”LOST & FOUND” området opbevares synligt i butikken i 14 dage efter de er blevet ’fundet’, hvorefter de tilfalder Reusers

KOMMISSION OG AFREGNING
• Reusers’ kommission på de 15% trækkes automatisk fra dit salg
• Dit udbetales direkte på kortet ved fremmøde i butikken. Du kan få udbetalingen lige når du ønsker i din lejeperiode. Alle beløb over 5000 kr. sættes til udbetaling via bankoverførsel u/gebyr. Ønskes bankoverførsel ved tilgodehavender under 5000 kr., pålægges et gebyr på 30 kr./overførsel.

ØVRIGT
• Solgte varer er købt som beset og kan ikke byttes, returneres eller reklameres over
• Reusers giver 14 dages fortrydelsesret på varer købt online. Ved elektronik som ej kan testes/afprøves i butikken, er der en fortrydelsesret på 3 dage efter afhentning af varen. Det refunderede beløb kan udelukkende bruges til andre varer i butikken eller laves om til gavekort, da Reusers foranlediger salg mellem private. Vi henviser alle til at gennemtjekke alle de købte (afhentede) varer inden butikken forlades.
• Reusers fralægger os ansvaret ift. mangler eller defekter på div. varer i butikken. Vi er dog KUN interesserede i at opretholde en høj standard, og gør derfor alt hvad vi kan, for at være proaktive på dette område
• Reusers forbeholder sig retten til at regulere åbningstider og lukkedage.
• Vi forbeholder os retten til at afvise kunder/varer
• Alle varer der sælges i butikken skal være brugte – men du må gerne sælge dine fejlkøb.
• Hvis nogle af dine glemte varer bliver solgt i butikken efter lejeperiodens ophør, skylder Reusers dig penge efter afregningen. Udbetalingen af fortjeneste sker fredag (i ulige uge) efter lejeperiodens ophør
• Vi forbeholder os retten til at flytte rundt på de bookede stande, medmindre der er givet info om, at bookingen ikke må rykkes/flyttes. Dette gøres samme dag som bookingen finder sted – og gøres ved at sende os en mail herom.

ERHVERVSKUNDE
• Reusers accepterer ikke, at der drives erhverv fra standen/butikken.
• Alle varer i butikken skal være brugte. Det er dog tilladt af sælge sine fejlkøb.
• Reusers forbeholder sig retten til at fjerne varer fra standen, hvis det tyder på at der drives erhverv herfra.
• Reusers forbeholder sig ligeledes retten til at afvise kunder med denne hensigt.

EJENDOMSRET
• Det er alene dit ansvar, at du er i din gode ret til at sælge alle varerne på din stand
• Det er ikke tilladt at sælge kopivarer eller andet som personalet vurderer som værende upassende
• Det er ikke tilladt at lægge visitkort eller anden form markedsføring på standene. Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer og effekter uden varsel
• Tøjet SKAL være rent og pænt og ligeledes uden betydelige huller og pletter. Har tøjet huller/pletter – men uden større betydning, SKAL dette fremgå tydeligt på varen/prisskiltet. Vurderer Reusers at varen ikke lever op til butikkens krav, forbeholdes retten til at sælge med rabat som bestemmes af personalet. Vi er også i vores gode ret til at fjerne varen fra standen – det er dog stadig standlejeren ejendel og standlejeren vil få varen med sig hjem
• Reusers har ret til at afvise eller fjerne varer, som vurderes under Reusers’ standard (ildelugtende, beskidte o.lign.)
Reusers forbeholder sig ret til at ændrer disse betingelser samt at udarbejde eventuelle tillæg til betingelser.

COOKIES & PERSONDATALOVEN
PRIVATLIVSPOLITIK
• Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

FORTROLIGSHEDSPOLITIK
• Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
• Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
• Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. De data du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder
• Personlige data bliver ikke delt eller videresolgt til tredjepart og at alle kundedata bliver håndteret i henhold til dansk lov. Modtagne oplysninger bruges
• Reusers medarbejdere samt medarbejdere og underleverandører hos ZellR har adgang til dataene, når der skal udvikles nye funktioner til systemet, eller der laves andet vedligeholdelse i systemet.

COOKIES
• Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
• Cookies hjælper blandt andet med til at gøre vores hjemmeside og kassesystem lettere at bruge, til at følge med i hvordan vores website bruges, og til at hjælpe os med at levere den bedste service til dig.

GDPR/PERSONDATALOVEN
• GDPR sikrer at du som kunde får en større kontrol med hvilke persondata den enkelte virksomhed indsamler, og hvordan disse behandles. Hos Reusers, værner vi om dine personlige oplysninger, og du kan derfor altid føle dig helt tryg ved, at vi behandler dine persondata i henhold til GDPR.
• Når du booker en stand, oplyser du dit fornavn, efternavn, e-mail samt telefonnummer. I forbindelse med booking giver du Reusers tilladelse til at se og behandle dine personlige oplysninger. Vi gemmer disse oplysninger i en database hos ZellR. Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med booking, opfølgning på salget, udbetaling af fortjeneste eller når der ellers behandles kundedata som findes i kassesystemet. Oplysningerne slettes automatisk, når brugeren har været inaktiv i 5 år.

RETTIGHEDER
• Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.
• Hvis du ønsker at fjerne dine oplysninger i vores system, kan du gøre det ved at sende en mail til info@reusers.dk. Såfremt du har brug for yderlig hjælp, kan du altid kontakte os på info@reusers.dk
• Vi behandler alle dine oplysninger fortroligt.

Du er altid velkommen til at kontakte Reusers med eventuelle spørgsmål.